Rekisteriseloste

Pihasuunnitelmiemme tilaaminen ei vaadi rekisteröitymistä. Vapaaehtoinen rekisteröityminen helpottaa henkilötietojesi kirjaamista seuraavalla tilauskerralla ja mahdollistaa ostoskorin säilyttämisen muistissa. Rekisteriselosteemme on Henkilötietolaki (523/99) 10§ mukaan:

 1. Rekisterinpitäjä on PuutarhaEtsivät Oy, osoite Voimapiha 10B 13110 Hämeenlinna.
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö on Tanja Nieminen, tanja@puutarhaetsivat.fi
 3. Rekisterin nimi on PuutarhaEtsivät Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteri.
 4. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin, tiedottamiseen sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
 5. Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite.
 6. Rekisterinpitäjä PuutarhaEtsivät Oy rekisteröi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
 7. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
 8. PuutarhaEtsivät Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämän tiedot sijaitsevat lukitussa ja vartioiduissa tiloissa.
 9. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 10. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 11. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.